Sản phẩm tiêu biểu

Phòng thạch táng Tịnh Xá Trung Tâm

Chuyên thiết kế làm ảnh thờ pha lê tại Gia và tại Chùa

  16/04/2017

- Chuyên phục hồi ảnh cũ, làm hình thờ pha lê tại gia và tại chùa. - Chuyển đổi hình thờ cũ sang dạng pha lê công nghệ mới khắc laser và in màu, cho hình ảnh rõ nét và bền mãi theo thời gian. - Hotline: 0908406246 - Email: phalehinhtho@gmail.com